Dizel partikül filtresimin tıkalı olup olmadığını nasıl anlarım?
DPF kurumla tıkanırsa veya sistemde bir arıza meydana gelirse, tipik olarak gösterge panelinde aşağıda görüldüğü gibi turuncu bir ışık görünecektir.

Genellikle üreticinin üreticisine göre biraz değişiklik gösterebilse de, ortada noktalar bulunan bir boru kutusuyla buna benzerler – daha fazla bilgi için el kitabınıza bakın.